Rok 2016

9.4. HRAD VEVEŘÍ, rekonstrukce střetu z období Napoleonských válek
Účast v bitevní ukázce s jednotkou Donských kozáků.

27 - 29.5. TATA (Maďarsko), Městské slavnosti
Někteří členové Duelu se akce zúčastnili společně s jednotkou Záporožských kozáků a Rakouských dělostřelců.

6.-7.8. HRAD BOUZOV, Historický jarmark
Odpolední představení, večerní premiéra nového představení ke 45. výročí založení skupiny, účast některých členů v rytířském koňském turnaji

12.a 13.8. BRNO, Městské slavnosti
Účast v bitevní ukázce, průvodech a odehráli jsme jedno představení.

3.12. TVAROŽNÁ, rekonstrukce Bitvy tří císařů - 211. výročí
Účast v bitevní ukázce s jednotkou Donských kozáků.